ACP
Assumption College Primary Section
โรงเรียนอัสสัมชัญ  แผนกประถม
ระบบสารสนเทศนักเรียน
Student Information System
NEWS » รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
รับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คำชี้แจง
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมเปิดรับสมัครนักเรียนชายเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ใน 3 หลักสูตรดังนี้
  •  หลักสูตร สถานศึกษา
  •  หลักสูตร English Program
  •  หลักสูตร Chinese English Program
ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร  ระเบียบการรับสมัคร  คุณสมบัติของผู้สมัคร  หลักฐานการสมัคร   โดยสามารถกรอกข้อมูลลงใบสมัคร << คลิ๊กที่ปุ่ม กรอกใบสมัคร>> ที่อยู่ด้านล่างนี้
พร้อมทั้งสั่งพิมพ์ใบสมัคร มายื่นที่ฝ่ายธุรการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ในวันเวลาที่ระบุในใบสมัคร

*** เพื่อความสะดวกในการกรอกใบสมัคร แนะนำให้ ใช้ Chrome เวอร์ชั่น 49.0 ขึ้นไป ***
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม    โทร 02-675-6970-82 ต่อ 200 , 221
พัฒนาโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559   โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
Developed by ACP 's IT 2016 Team   © copyright @ 2016 All right reserved.  
Assumption College Primary Section
164 Soi Sathorn 11, Sathorntai Rd. Sathorn, Bangkok, Thailand, 10120
Tel. 0-2675-6970-83   Fax 0-2212-2310